Ulusal Yarışma

Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Film Ödülü: 20.000 (Yirmibin) TL

Özel Ödül : 15.000 (Onbeşbin) TL

Özel Ödül : 10.000 (Onbin) TL

 

Profesyonel Kategori

En İyi Film Ödülü: 45.000 (Kırkbeşbin) TL

Özel Ödül : 35.000 (Otuzbeşbin) TL

Özel Ödül: 25.000 (Yirmibeşbin) TL

 

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: 45.000 (Kırkbeşbin) TL

Özel Ödül : 35.000 (Otuzbeşbin) TL

Özel Ödül : 25.000 (Yirmibeşbin) TL